Comments (2)

  1. Robalim@xtra.co.nz' Ali Martin says:

    Mihi mai e te tui, tui, tuia.

    korero tonu mai Koa…..mihi whaaroa) 

    koia

  2. deanne.thomas@core-ed.ac.nz' Deanne Thomas says:

    Ka tika tēnei whakamaumaratanga kia huri te kei o te waka ki ngā mahi o ngā tūpuna. Tēnā rawa atu koe Hohepa.

     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *