Comments (238)

  1. […] It is a far more complex understanding  and learning of the use of digital technology. A great blog post that I read explained digital fluency in vivid colors allowing me to understand the differences […]

  2. adam.whauwhau@tekura.school.nz' Adam Whauwhau says:

    E tino tautoko ana au i te whakaaro nei. mēnā ka hiahia tātou ki te āwhina, ki te poipoi, ki te whakamana i te ako o te tauira o roto i ngā kura me mārama ki tēnei āhuatanga.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *