Comments (214)

  1. adam.whauwhau@tekura.school.nz' Adam Whauwhau says:

    E tino tautoko ana au i te whakaaro nei. mēnā ka hiahia tātou ki te āwhina, ki te poipoi, ki te whakamana i te ako o te tauira o roto i ngā kura me mārama ki tēnei āhuatanga.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *