Comments (3)

  1. janelle.riki@core-ed.org' Janelle Riki says:

    Tēnā koe e te toka tū. Nāu i mau tonu ki te reo rangatira ahakoa te karekare o te moana. Ka nui tāku miharo mōu me tōu whānau e hoa ā ka whakaohooho ōu kupu i āku hiahia ki te ako tonu, ki te körero tonu i ā tatou Reo rangatira. Ko te tumanako, kei te tiki tēnei Reo! Nā reira, he mihi aroha ki a koe.

    1. Wawaro Te Whaiti says:

      Tēnā koe kei te tuakana! He wā ka moe te hiahia, he wā anō ka oho te hiahia i roto i tēnā, i tēnā o tātou! I te hiahia e oho ana ka whai take te pepeha, "Ka whati te tai, ka pao te tōrea"! Strike while the iron is hot! Kei moe anō te hiahia tē ara ake anō :-)

  2. […] this year. The importance of learning te reo Māori has been discussed in previous CORE blogs by Wawaro Te Whaiti and Rochelle Savage. Key ideas mentioned in these blogs are the benefits for your first language […]

Leave a Reply

Your email address will not be published.